alt

Jiří Bilbo Reidinger

Luckyho třešničky

Inzert ke knize

Osmá kniha známého klauna, herce, pedagoga /na AMU vyučuje od roku 1992, dále Pražská konzervatoř.../.

Proč Luckyho třešničky ? Lucky je postava z Beckettova Čekání na Godota, kterou Bilbo hrál. Drží ho na provaze a všechny jeho vědomosti, lásku uvězní do mlčenlivých úst. Až když ho pustí ke slovu, vychrlí slovní lavinu, která nesmí ustat! Pod kotlem je zatopeno. Ventil otevřen a sopka musí soptit do vyprázdnění žhavého jádra! A třešničky? Ty nechtěla Bilbova babička vyzvrátit, ač jí mocně tížily v žaludku, neboť je natrhal její syn. Příhodný název.

Třešničky, které tíží, nemohou ven, ve společnosti citlivé, kdysi myslící bytosti, kterou světa běh vyšinul a tak v sobě vše dusí. Ale v příhodný čas, s kloboukem na hlavě, na pokyn, na zapráskání biče...vyzvrátí i ty vzácné třešničky!

Takže když Bilbo/Lucky konečně může - chrlí eseje, črty o divadle, literatuře, raporty o trampotách, o cestách necestách, o životě v klaunském těle, o mysli, jenž musí vymýšlet alotria, aby přežila, aby skrz smích, pláč nalézala nás, i sebe sama. Při četbě se můžete dovědět, co takový Lucky/Bilbo za deset let /2010-20/ zažil, kolik třešniček strávil, kolik vyvrátil... Zkrátka po předmluvě o klaunství, spisovatele Lubomíra Martínka, už je Bilbo/Lucky k neudržení...

"Luckyho třešničky" vydala Bilbo compagnie k předčasným šedesátinám klaunského nezmara /Divadelní poutě, víc jak dvacetiletá spolupráce se C.Turbou, autorské komedie např.: Cirkus Chauve, Klaun Pingu, Sommelier, Maringotka, Smyčka...dále s Pitínským, Burešovou, Makonjem, Krobem... /, jako první příspěvek do KNIŽNICE TANEČNÍ ZÓNY, Revue současného tance, která těmito pomyslnými křídly nad novinkou převzala záštitu, podporu.

Navštivte také www.sylviekrobova.com